Bemutatkozás

                                                   Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület címere                                     

A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület jogelődje 1973 decemberében alakult meg, mint a tapolcai helyőrség Honvéd Nyugdíjas klubja. Természetesen e megalakulásnak vannak történelmi előzményei, hiszen Tapolca kimondottan katonaváros volt. 

A II. világháborút követően a Magyar Néphadsereg több alakulata is állomásozott a városban.  Volt itt repülőtér kiszolgáló és fenntartó alakulat, IL-10 Csatarepülő Ezred, a 27.   és a 9. Rohamlöveg zászlóaljak, 38. Lövészezred, 38. majd a 8. Harckocsiezred, 38. Önálló Rakétaosztály, 5. Önálló Rakéta Dandár, 42. Önálló Felderítő Zászlóalj , egy Vasútépítő Zászlóalj  végül a I.(Rezi) a III.(Dörögd) és a VII.(Új dörögd) számú Kiképző Bázisok.

Azok, a katonák akik, az alakulatoktól nyugállományba kerültek 1970 – 1973 között, alapították meg a Honvéd Nyugdíjas Klubot 1973. december 09.-én, Szurgyi Barnabás alezredes kezdeményezésére. A nyugdíjas klub 1989. december 18.-án alakult újjá a Tapolcai Helyőrségi Művelődési Otthon színháztermében, 40 fő jelenlétével, az 1989. évi II.(gyülekezési) törvénynek megfelelően és bejegyzésre került a Veszprém Megyei Cégbíróságon, mint Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubja.

Alapítója és első elnöke Bottó János nyugállományú őrnagy volt. 1989.-ben az 5. Önálló Rakétadandár (ez az alakulat látta el a helyőrség parancsnoki feladatokat) égisze alatt működött a nyugdíjas klub. A dandár vezetésétől a klub minden erkölcsi és anyagi támogatást megkapott, mely programjaik, rendezvényeik végrehajtásához kellett. Az 1990 után bekövetkező társadalmi változások, és az egyesülési törvényben foglaltak alapján a nyugdíjas klubot az új jogszabályok alapján kellett működtetni. 

A Magyar Honvédség támogatása jelentősen lecsökkent, illetve meg is szűnt, a klub anyagi lehetőségei beszűkültek, ami éppen csak a szervezet életben maradására volt elegendő. Ennek ellenére néhai Bottó János őrnagy nagy figyelmet fordított a nyugdíjas katonák és hozzátartozóik érdekeinek érvényesítésére és azok összetartására.  2000 -2003 időszakban a klub mélypontra került, létszáma megfogyatkozott és nagyon rossz pénzügyi helyzete miatt, szinte működésképtelenné vált.

2004. évben egy új, fiatalabb agilis vezetőség kapott bizalmat, amely minőségileg átalakította a Tapolcai Honvéd Nyugállományúak klubját.  Pályázatokon nyert támogatással, és szponzorok segítségével, a klubot számítástechnikai eszközökkel szerelték fel. Sikerült saját „Hírlevelet” alapítani, (mely a kapcsolattartást könnyítette meg a tagsággal,) és az évi bevételt nagymértékben növelni és jelentős megtakarítást elérni.   Az új közösségi programok, családi rendezvények, a sikeres érdekvédelmi munka, és az új vezetési stílus, meghozta gyümölcsét. A Hadkiegészítő Parancsnoksággal felújított együttműködési szerződés, valamint a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségétől kért, és kapott támogatások, új lendületet adtak a Tapolcai Honvéd Nyugállományúak Klubjának a megelőző időszakhoz képest a hatékonyabb működéshez.

A Tapolcai Kiképző Központ megszüntetésével a Dobó lakótelepen felszámolták a honvédség által fenntartott intézményeket, a Helyőrségi Művelődési Otthon is bezárt, így a klub, iroda és közösségi helyiség nélkül maradt.

A szervezet a kialakult helyzet ellenére fenntartotta működését és az alapszabályzatban rögzített feladatainak eleget tett, bár nagy erőfeszítések árán.

A társasági rendezvényeknek, érdekvédelmi ügyek intézésének a tapolcai 4. számú Általános Iskola adott otthont. Másfél éves küzdelmes és bizonytalan működés után, a klub 2007 februárjában egy irodát kapott Tapolca város önkormányzatától, mellyel nagymértékben elősegítették a vezetőség és ez által a szervezet hatékonyabb munkáját.

2007. január 15.-i közgyűlés módosító határozata alapján a nyugdíjas klub új neve:
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület lett.

Az egyesület létszáma 122 fő, de Tapolcán és környékén közel 400 fő azok száma, akik az egyesület érdekvédelmi hatáskörébe tartoznak. Napjainkra az egyesület biztos anyagi helyzetet teremtett, hatékony érdekvédelmi munkát folytat, kiváló kapcsolata van a veszprémi Toborzó és Érdekvédelmi Irodával, amely mindkét fél kölcsönös együttműködési kézségének köszönhető.

2008 évben az egyesület nyitott a civil egyesületek felé, és jelentős munkát folytat annak érdekében, hogy más szervezetek is részt vegyenek programjain, illetve tagjai felkeressék a városi rendezvényeket. Lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, családi, közösségi és kulturális programok, rendezvények szervezésével.  Ápolja Tapolca katonai hagyományait. Jelentős archív dokumentumokkal rendelkezik Tapolca újkori katonatörténetéről. (Fényképek, tárgyi emlékek, zászlók emlékiratok.) Tevékenységi körébe tartozik a II. világháborús magyar katonasírok fel kutatása, ápolása és megőrzése a tapolcai medencében. Felkérésre szervez előadásokat Tapolcán és környékén civil szervezetek, iskolák részére a katonai hagyományokról, a tapolcai medence katonasírjairól. Az egyesület több városi civil szervezettel szoros munkakapcsolatban van, melyekkel közös rendezvényeken, fórumokon, bemutatókon vesz részt, felkérésre segít ezen szervezetek programjainak megvalósításában, és kivitelezésében.
 A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület szponzorai és támogatói, valamint az adományozók, évek óta önzetlenül segítik az egyesület sikeres működését.

Tisztelettel köszönjük érdeklődésüket!

 

 

 

 

 
Nacsa Ferenc
Egyesület elnöke